1ef - Technik fotografii i multimediów / Technik elektryk

wychowawca: mgr Anna Warchoł

1fp - Technik fotografii i multimediów / Technik eksploatacji portów i terminali

wychowawca: mgr Beata Fila

1ipr -Technik informatyk z pożarnictwem / Technik programista

wychowawca: mgr Paweł Amanowicz

1it - Technik informatyk z pożarnictwem

wychowawca: mgr Elżbieta Deja

2it - Technik informatyk z pożarnictwem

wychowawca: mgr Paweł Zagożdżon

2fp - Technik fotografii i multimediów / Technik eksploatacji portów i terminali

wychowawca: mgr Aneta Szczeblewska

3it - Technik informatyk z pożarnictwem

wychowawca: mgr Marek Bugalski

3fp - Fototechnik / Technik eksploatacji portów i terminali

wychowawca: mgr Magdalena Potera

 

4it - Technik informatyk z pożarnictwem

wychowawca: mgr Anna Żyła

 

4fp - Fototechnik / Technik eksploatacji portów i terminali

wychowawca: mgr Aneta Zawadzka

 

op1 - Oddział przedszkolny

wychowawca: mgr Justyna Luty

 

op2 - Oddział przedszkolny

wychowawca: mgr Emilia Wiśniewska

 

op3 - Oddział przedszkolny

wychowawca: mgr Magdalena Baran

 

I-III A1 - Klasa łączona I, II i III szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Dorota Strukiel

 

I-III A2 - Klasa łączona I, II i III szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Emilia Stankiewicz

 

I-III B1 - Klasa łączona I, II i III szkoły podstawowej (umiarkowane i znaczne)

wychowawca: mgr Katarzyna Łabądź

 

I-III B2 - Klasa łączona I, II i III szkoły podstawowej (umiarkowane i znaczne)

wychowawca: mgr Karolina Denkiewicz

 

4-6 A - Klasa IV, V i VI szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Iwona Gozdur

 

4-6 B - Klasa IV szkoły podstawowej (umiarkowane i znaczne)

wychowawca: mgr Aneta Kępczyk

 

7A - Klasa VII szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Aldona Lulkowska

 

8A - Klasa VIII szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Aldona Banaszek

 

8B - Klasa VII szkoły podstawowej (umiarkowane i znaczne)

wychowawca: mgr Bożena Wojtasiewicz

 

I-III pp1 Klasa łączona I i II szkoły przysposabiającej do pracy

wychowawca: mgr Monika Dąbrowska

 

I-III pp2 Klasa III szkoły przysposabiającej do pracy

wychowawca: mgr Dorota Kęska

 

I bs Klasa I szkoły branżowej specjalnej I stopnia (cukiernik)

wychowawca: mgr Elżbieta Michałowska

 

I gg Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

wychowawca: mgr Anna Gałek

 

II gg Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

wychowawca: mgr Małgorzata Kobylarczyk

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny