1it - Technik informatyk z innowacją "Informatyka z pożarnictwem"

wychowawca: mgr Marek Bugalski

1fp - Fototechnik / Technik eksploatacji portów i terminali

wychowawca: mgr Magdalena Potera

2it - Technik informatyk z innowacją "Informatyka z pożarnictwem"

wychowawca: mgr Anna Żyła

2fp - Fototechnik / Technik eksploatacji portów i terminali

wychowawca: mgr Aneta Zawadzka

3fi - Technik informatyk z innowacją "Informatyka z pożarnictwem"

wychowawca: mgr Elżbieta Deja

3ep - Technik elektronik / Technik eksploatacji portów i terminali / Fototechnik

wychowawca: mgr Beata Fila

4fi - Fototechnik / Technik informatyk

wychowawca: mgr Iwona Gozdur

4ep - Technik elektronik / Technik eksploatacji portów i terminali / Fototechnik

wychowawca: mgr Aldona Lulkowska

 

V/VI sem LO - Liceum Ogólnokształcące (forma zaoczna)

wychowawca: mgr Anna Warchoł

 

op1 - Oddział przedszkolny

wychowawca: mgr Justyna Luty

 

op2 - Oddział przedszkolny

wychowawca: mgr Izabela Jasek

 

op3 - Oddział przedszkolny

wychowawca: mgr Magdalena Baran

 

1-3spA - Klasa łączona I, II i III szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Dorota Strukiel

 

1-3spB - Klasa łączona I, II i III szkoły podstawowej (umiarkowane i znaczne)

wychowawca: mgr Katarzyna Łabądź

 

4-6spA - Klasa IV, V i VI szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Iwona Gozdur

 

7spA - Klasa VII szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Aldona Lulkowska

 

7spB - Klasa VII szkoły podstawowej (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Bożena Wojtasiewicz

 

2-3gA - Klasa II i III gimnazjum (lekkie i autyzm)

wychowawca: mgr Agnieszka Stępień

 

2-3gB - Klasa II i III gimnazjum (umiarkowane i znaczne)

wychowawca: mgr Dorota Kęska

 

1-2pp - Klasa łączona I i II szkoły przysposabiającej do pracy

wychowawca: mgr Monika Dąbrowska

 

3pp - Klasa III szkoły przysposabiającej do pracy

wychowawca: mgr Beata Maj

 

1bs - Klasa I szkoły branżowej specjalnej I stopnia (cukiernik)

wychowawca: mgr Elżbieta Michałowska

 

1gg - Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

wychowawca: mgr Anna Gałek

 

2gg - Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

wychowawca: mgr Małgorzata Kobylarczyk

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny