1it - Technik informatyk z innowacją "Informatyka z pożarnictwem"

wychowawca: mgr Anna Żyła

1fp - Fototechnik / Technik eksploatacji portów i terminali

wychowawca: mgr Aneta Zawadzka

2it - Technik informatyk z innowacją "Informatyka z pożarnictwem"

wychowawca: mgr Elżbieta Deja

2efp - Fototechnik / Technik eksploatacji portów i terminali / Technik elektronik

wychowawca: mgr Beata Fila

3fi - Fototechnik / Technik informatyk

wychowawca: mgr Iwona Gozdur

3ep - Technik elektronik / Technik eksploatacji portów i terminali

wychowawca: mgr Aldona Lulkowska

 

4ft - Fototechnik

wychowawca: mgr Anna Warchoł

4fbr - Fototechnik / Technik ekonomista / Technik organizacji reklamy

wychowawca: mgr Małgorzata Sapijaszka

4ei - Technik informatyk / Technik elektronik

wychowawca: mgr Paweł Amanowicz

 

III/IV sem LO - Liceum Ogólnokształcące (forma zaoczna)

wychowawca: mgr Anna Warchoł

 

V/VI sem LO - Liceum Ogólnokształcące (forma zaoczna)

wychowawca: mgr Jacek Malicki

 

1opA - Oddział przedszkolny

wychowawca: mgr Justyna Luty

 

1opB - Oddział przedszkolny

wychowawca: mgr Izabela Jasek

 

1-3spu - Klasa łączona I i II szkoły podstawowej

wychowawca: mgr Katarzyna Łabądź

 

1-3sp - Klasa II szkoły podstawowej

wychowawca: mgr Dorota Strukiel

 

1-3sp - Klasa V szkoły podstawowej

wychowawca: mgr Aldona Lulkowska

 

4-6spu - Klasa łączona V i VI szkoły podstawowej

wychowawca: mgr Bożena Wojtasiewicz

 

4-6gu - Klasa I i II gimnazjum

wychowawca: mgr Dorota Kęska

 

1-3g - Klasa I i III gimnazjum

wychowawca: mgr Agnieszka Stępień

 

1-3spp - Klasa I i II szkoły przysposabiającej do pracy

wychowawca: mgr Beata Maj

 

1gg - Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

wychowawca: mgr Anna Gałek

 

2gg - Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

wychowawca: mgr Małgorzata Kobylarczyk

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny