Egzamin zawodowy 2022r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH W SESJI STYCZEŃ 2022r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SESJI STYCZEŃ 2022r.

 

Egzamin zawodowy 2021r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Od 11 stycznia 2021r. rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wg załączonego harmonogramu:

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Ponieważ egzaminy będą przeprowadzane w warunkach szczególnych, BEZWZGLĘDNIE będziemy przestrzegać poniższych wytycznych, ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 

WYTYCZNE EPIDEMICZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORAZ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2021R.

Każdy uczeń przychodzący na egzamin KAŻDEGO DNIA musi przynieść ze sobą  WYPEŁNIONĄ „Ankietę bezpieczeństwa sanitarnego” (druk w załączeniu).
Osoby chore lub mające kontakt z zarażonymi COVID-19 NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI  na teren szkoły!

 
W CZASIE TRWANIA EGZAMINÓW OBOWIĄZUJE WEJŚCIE DO SZKOŁY OD STRONY PLACU APELOWEGO .

Uczniowie proszeni są o przybycie do szkoły najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.  

Uczniowie z egzaminu wychodzą w sposób ustalony przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Po egzaminie NIE WOLNO gromadzić się na terenie szkoły!

 

ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO - POBIERZ

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny