Godziny pracy Pedagoga, Psychologa Szkolnego i Rzecznika Praw Ucznia
w roku szkolnym 2021/2022

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Anna Wrześniak

poniedziałek -  8.00 - 14.00
wtorek - 9.00 - 15.30
środa - 10.00 - 15.00

czwartek - 8.00 - 13.00
piątek - 10.00 - 16.00

 

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Judyta Zawłocka

RZECZNIK PRAW UCZNIA
mgr Paweł Zagożdżon
poniedziałek – piątek w godzinach pracy

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły,
 • wspieranie nauczycieli w podejmowaniu działań wychowawczych i opiekuńczych wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • organizowanie różnych form opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Dla ucznia:

Jeżeli masz problemy: w szkole, w domu, z rówieśnikami i potrzebujesz: pomocy, wsparcia, zrozumienia, rozmowy korzystaj z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego!

 

Dla rodzica:

Telefony zaufania:

 • Policyjny (crime stoppers) Radom - 48 345 25 25
 • Antydepresyjny (ogólnopolski, czynny pon., czw. w godz. 17.00 - 20.00) - 22 654 40 41
 • Narkotyki / Dopalacze (ogólnopolski, czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00) - 801 199 990
 • Niebieska Linia dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie (ogólnopolski, czynny pon.-sob. w godz. 10.00 – 22. 00 oraz niedz. i święta w godz. 10.00 – 18.00) - 801 120 002
 • Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących nastolatków (ogólnopolski, czynny pon. – pt. w godz. 14.00 – 20.00) - 801 140 068
 • Zielona Linia – AIDS (ogólnopolski, czynny pon., śr. w godz. 13.00 – 19.00 oraz wt., czw. i pt. w godz. 10.00 – 16.00) - 22 621 33 67

Inne instytucje i placówki:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pionkach, ul. Sportowa 2 - 48 612 17 16, 48 612 10 04, 48 612 10 13
 • Komisariat Policji w Pionkach, ul. Leśna 15 - 48 612 41 18
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5 - 48 384 84 25
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Domagalskiego 7 - 48 365 58 06, 48 365 58 01 centrala
 • Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Radomiu, ul. Narutowicza 1 - 48 363 19 93
 • Ośrodek Readaptacyjny Katolickiego Ruchu Antynarkotykowego ,,Karan” w Radomiu, ul. Łąkowa 122 - 48 360 46 05

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny