Egzamin maturalny

 

Harmonogram egzaminu maturalnego części pisemnej
w sesji letniej 2021 r.
w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

 

Zmiany w deklaracji maturalnej na egzamin w 2021 roku

Informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie osoby, które złożyły już deklarację maturalną – do szkoły macierzystej lub do OKE (ze względu na likwidacje szkoły macierzystej) – mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych.

  • w szkole macierzystej – do 8 lutego 2021,
  • w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – do 15 stycznia 2021.

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

 

Informacja o opłatach za egzaminy maturalne wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

 

Dla absolwentów

Informujemy, że absolwenci mogą składać deklaracje na egzamin w roku szkolnym 2020/2021 także w formie elektronicznej. Prosimy, aby każda osoba, która prześle drogą elektroniczną deklarację, otrzymała potwierdzenie odebrania dokumentu wraz z przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin.

Przykład:  ……………..(nazwa szkoły) potwierdza złożenie deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzony w 2021 r. drogą elektroniczną. Prosimy sprawdzić w OKE w Warszawie, czy ma Pan/Pani obowiązek wniesienia opłaty maturalnej.

Przypominamy, że absolwent ma obowiązek wniesienia opłaty za każdy egzamin, do którego przystępuje po raz trzeci. Obowiązek opłaty dotyczy także osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym- tego samego, który zadeklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do niego.

Matura

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny