W dniu 28 września 2019 r. w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach odbyła się uroczystość 60-lecia powstania szkoły. 

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Pionkach. O godzinie 11.30. na terenie Zespołu Szkół miała miejsce ceremonia wsadzenia jubileuszowego dębu. Następnie wszyscy świętujący to, jakże ważne dla społeczności Zielonego wydarzenie, upamiętnili je wspólną fotografią.
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się o godzinie 12.00.

Wprowadzono sztandar Zespołu Szkół w Pionkach i odśpiewano hymn narodowy. W pięknie udekorowanej szkolnej sali gimnastycznej Agnieszka Stępień, dyrektor ZS powitała zacnych gości, wśród których znaleźli się m. in. Waldemar Trelka, starosta radomski, Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu, radni Powiatu Radomskiego reprezentujący Miasto Pionki, których przedstawicielem był Marek Janeczek, Robert Kowalczyk, burmistrz Miasta Pionki i absolwent Zielonego, Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd i absolwent Zielonego, Roman Kęska, przewodniczący Rady Rodziców w ZS, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych. przedstawiciele instytucji i mediów. Dyrektor Stępień wyraziła również swoją ogromną radość z przybycia na jubileusz byłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników Zielonego, a przede wszystkim absolwentów szkoły. Uczczono minutą ciszy zmarłych nauczycieli i pierwszego dyrektora placówki - Lucjana Kielesińskiego.
Następnie głos zabrali goście, którzy życzyli wszystkiego najlepszego szkole przy Parkowej w Pionkach. Część oficjalną zakończono wyprowadzeniem z sali pocztu sztandarowego.
Jubileusz 60-lecia powstania szkoły był też doskonałą okazją, aby nagrodzić nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Paweł Amanowicz, Beata Fila, Iwona Gozdur, Renata Wasiłek, Justyna Luty, Anna Warchoł, Anna Żyła, Beata Sobol, Katarzyna Łabądź, Patryk Wróbel, Paweł Zagożdżon.
Podczas uroczystości dyrektor Agnieszka Stępień podziękowała też Annie Lenarcik za wieloletnią pracę w Zespole Szkół w Pionkach, a uczennice z klasy 2ft zaśpiewały piosenkę „Anna L.”.
Część artystyczną jubileuszu poprowadzili absolwenci i uczniowie Zielonego: Joanna Sułek, Julia Krajewska, Wiktoria Mularska, Anna Zawadzka, Jakub Samborski i Piotr Chmielewski. Na scenie rywalizowały ze sobą dwie drużyny: Absolwentów i Uczniów. Ich kapitanami byli Elżbieta Michałowska i Paweł Amanowicz, obecni nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Pionkach, którzy właśnie w Zielonym zdobywali średnie wykształcenie. Absolwentów reprezentowali: Martyna Jezuita, Jakub Samborski, Piotr Chmielewski oraz Damian Latos, a Uczniów - Ania Zawadzka, Natalia Kiraga, Szymon Jaworski i Adam Jakubowski. Konkurencje dotyczyły przeszłości i czasów współczesnych Zielonego.
Przed widownią wystąpił również raper, absolwent szkoły - Rajmund Rojek i wokalistki: Julia Krajewska, Paulina Tarnowska, Zuzanna Korcz, Martyna Zagożdżon oraz debiutująca w tej roli Weronika Zawadzka. W scenie z „Potopu” H. Sienkiewicza zaprezentowali się nauczyciele: Magdalena Potera i Marek Bugalski. Duże wrażenie na zgromadzonej publiczności zrobił wykonany przez młodzież układ taneczny odwołujący się do zmiany pokoleń. Występ reaktywowanej grupy tanecznej D.J.A. przygotowała Małgorzata Sapijaszka, nauczyciel wychowania fizycznego. Grupę D.J.A reprezentowali: Zuzanna Lao, Zuzanna Korcz, Weronika Zawadzka, Martyna Zagożdżon, Aleksandra Zawodnik, Klaudiusz Klat i Mikołaj Sulima. Wzruszenie, uśmiech i powrót do minionych „zielonych” lat wywołała prezentacja przedstawiająca ludzi niepowszednich – nauczycieli i pracowników szkoły, obejmująca 60 lat jej istnienia.
Rywalizację wygrała drużyna Absolwentów i w nagrodę otrzymała jubileuszowy tort, który zwycięzcom wręczyła dyrektor Agnieszka Stępień. Część artystyczną zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu Zielonego zatytułowanego „Kocham Cię, Zielone!”, po czym odbyły się sentymentalne spotkania absolwentów, nauczycieli i uczniów w salach lekcyjnych.
Ostatnim punktem obchodów jubileuszowych był Bal Absolwentów mający miejsce w Dworze Jakuba w Jedlni.
Jubileusz 60-lecia powstania Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego był wielkim świętem dla nauczycieli, absolwentów, obecnych uczniów i osób od lat związanych z Zielonym. Mamy nadzieję, że w jeszcze większym gronie spotkamy się na uroczystości z okazji 70-lecia istnienia naszej szkoły, bo przecież chociaż mijają kolejne pokolenia to właśnie „w przemijaniu drzemie cały życia smak”.

 

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny