50 Lat Tradycji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach liczy już 51 lat. W 2009 r. nasza szkoła obchodziła Jubileusz swojej działalności połączony ze Zjazdem Absolwentów wszystkich roczników. Z tej okazji wydana też została monografia będąca świadectwem minionych lat.

Szkoła została powołana pismem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 26 maja 1959 r. Głównym jej zadaniem było przygotowanie wykwalifikowanych pracowników, przede wszystkim dla ZTS Pronit. Otwarto wówczas dwie klasy w zawodzie ślusarz remontowo maszynowy. Ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia nauka odbywała się w budynku obecnego ZSP Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie.

Zajęcia z praktycznej nauki zawodu miały miejsce w  wydzielonym do tego celu budynku na terenie ZTS Pronit, a od roku 1967 także na terenie hali Przedsiębiorstwa Montażowego Montoerg.

Szkoła w ciągu 50 lat istnienia przechodziła wiele zmian organizacyjnych, programowych, kadrowych. Wygasały jedne specjalności, powstawały nowe, ze szkoły przyzakładowej nasza placówka przekształciła się w Zespół Szkół Zawodowych, a następnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Początkowo kształcono uczniów tylko w klasach zasadniczych. Obecnie młodzież uczy się w kilku typach szkół, tj. w technikum, w liceum, w zasadniczej szkole zawodowej, w policealnym studium administracyjnym. Warsztaty szkolne na terenie ZTS Pronit już nie istnieją. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pionkach.

Nasza Szkoła na trwałe wrosła w życie regionu. Jest częścią jego przeszłości, jak i teraźniejszości. 50 lat istnienia to ciągłe wzbogacanie bazy dydaktycznej, a przede wszystkim to sumienna, rzetelna praca wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły. Miarą tej pracy są świadectwa szkoły wystawiane absolwentom oraz sukcesy odnoszone przez uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

Tradycję Szkoły stanowią takie imprezy, jak : Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Jasełka, Otrzęsiny Klas Pierwszych, Święto Patrona Szkoły, a od roku 2004 Dzień Otwarty.

Na przestrzeni 50 lat Szkoła przygotowała pracowników w kilkunastu zawodach i specjalnościach. W tym czasie szkołę ukończyło 7554 absolwentów. Pracowało w niej 13 dyrektorów i  378 nauczycieli.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny