"Nauka praktycznych zastosowań oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych w technikum informatycznym realizowana w zagranicznej Spółce" "Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT".

2016/2017

"Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2017/2018

"Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2018/2019

"Zielone na europejskim rynku pracy" realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2019/2020

W marcu 2017 roku uczniowie z klas o kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wezmą udział w zagranicznym stażu zawodowym w Grecji organizowanym w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych przez uczniów w dziedzinie technik informatyk.

Do Grecji wyjedzie 47. uczniów.

Dwudziestu młodych informatyków będzie doskonaliło swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sieci komputerowych w ramach projektu "Nauka praktycznych zastosowań oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych w technikum informatycznym realizowana w zagranicznej Spółce", a pozostałych 27. uczniów będzie pogłębiać swoją wiedzę z baz danych w ramach projektu "Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT".

Projekty realizowane są przy wsparciu Unii Europejskiej. Udział w nich jest całkowicie bezpłatny.

Styczeń był miesiącem rekrutacji uczestników praktyk zagranicznych. Uczniowie składali formularze zgłoszeniowe do Komisji Rekrutacyjnej i z niecierpliwością oczekiwali na wyniki jej pracy. 

W okresie ferii zimowych uczestnicy projektu odbędą kurs języka angielskiego, przygotowujący ich do wyjazdu, a także zajęcia zapoznające ich z kulturą, zwyczajami i warunkami życia w Grecji.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu zostały tak przygotowane, żeby w jak największym stopniu rozwinąć umiejętności uczniów techników informatycznych w zakresie jednego z czterech głównych celów kształcenia w zawodzie tj. projektowania i tworzenia baz danych, lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi bazami i sieciami.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny