STATUT SZKOŁY

 

 

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach za 2021r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI: POMOC ADMINISTRACYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: STARSZY REFERENT W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH

Kwestionariusz osobowy

  

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach za 2020r.

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach za 2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu: dokumentacji technicznej, kosztorysu i harmonogramu robót zadania
pn. „Remont parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu: dokumentacji technicznej, kosztorysu i harmonogramu robót zadania
pn. „Remont oświetlenia i nagłośnienia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu: dokumentacji technicznej, kosztorysu i harmonogramu robót zadania
pn. „Remont boiska szkolnego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach za 2018r.

 

Oferty konkursowe:

Konkurs ofert nr 1

 

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu" realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

Ogłasza konkurs ofert:

 

Na specjalistę ds. informatycznych  prowadzącego kurs

„Komputer w fotografii i reklamie" w ramach zajęć wyrównawczych

i dla uczniów zdolnych

 

Oferta dotyczy:

- opracowania autorskiego programu i przeprowadzenia kursu, zajęć learningowych oraz  konsultacji indywidualnych na różnych poziomach zaawansowania

- przygotowania projektu wyjazdu studyjnego tematycznego oraz staży

- przygotowania zestawu pomocy i oprogramowania do zakupu w ramach kursu

-przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Kryteria oceny oferty:

- wykształcenie  i kwalifikacje

- doświadczenie

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -17 oraz w czasie wyjazdów i staży uczniowskich

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- umiejętność pracy na platformie learningowej

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji

 

termin składania ofert: 25.10.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 04.11.2013 r. - 31.03.2015 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

z poważaniem

Dyrektor szkoły

                                                                                                           Agnieszka Stępień 

 

Konkurs ofert nr 2

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu" realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

Ogłasza konkurs ofert:

 

Na lektora języka angielskiego prowadzącego kurs „Angielski w fotografii i reklamie"

 

Oferta dotyczy:

- opracowania autorskiego programu i przeprowadzenia kursu, zajęć learningowych oraz  konsultacji indywidualnych na dwóch poziomach zaawansowania

- przygotowania projektu wyjazdu studyjnego tematycznego oraz staży

- przygotowania zestawu pomocy i oprogramowania do zakupu w ramach kursu

-przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Kryteria oceny oferty:

- wykształcenie  i kwalifikacje

- doświadczenie

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -17 oraz w czasie wyjazdów i staży uczniowskich

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- umiejętność pracy na platformie learningowej

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji

 

termin składania ofert: 25.10.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 04.11.2013 r. - 31.03.2015 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 3

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu" realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

Ogłasza konkurs ofert:

 

Na specjalistę prowadzącego kurs z przedsiębiorczości „Zarządzanie firmą fotograficzno -reklamową" na 2 poziomach zaawansowania

 

Na specjalistę prowadzącego kurs z przedsiębiorczości „Zarządzanie firmą informatyczną" dla uczniów zdolnych 

Oferta dotyczy:

- opracowania autorskich programów i przeprowadzenia kursu, zajęć learningowych oraz  konsultacji indywidualnych na różnych poziomach zaawansowania

- przygotowania projektu wyjazdu studyjnego tematycznego oraz staży

- przygotowania zestawu pomocy i oprogramowania do zakupu w ramach kursu

-przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Kryteria oceny oferty:

- wykształcenie  i kwalifikacje

- doświadczenie

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -17 oraz w czasie wyjazdów i staży uczniowskich

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- umiejętność pracy na platformie learningowej

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji

 

termin składania ofert: 25.10.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 04.11.2013 r. - 31.03.2015 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Stępień

 

 

 Konkurs ofert nr 4

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu" realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na dostawę posiłków dla uczestników projektu i konferencji 

 

Kryteria oceny oferty:

- jakość

- estetyka

- cena

- możliwość dostawy na miejsce realizacji projektu w naczyniach jednorazowych

- preferowana jest zdrowa żywność i owoce

termin składania ofert: 25.10.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 04.11.2013 r. - 31.03.2015 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Stępień

 

 

 

 

 

Konkurs ofert nr 5

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu" realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

Ogłasza konkurs ofert:

 

Na specjalistę prowadzącego kurs z matematyki w ramach zajęć

wyrównawczych oraz dla uczniów zdolnych

 

Oferta dotyczy:

- opracowania autorskiego programu i przeprowadzenia kursu, zajęć learningowych oraz  konsultacji indywidualnych na różnych poziomach zaawansowania

- przygotowania projektu wyjazdu studyjnego tematycznego

- przygotowania zestawu pomocy i oprogramowania do zakupu w ramach kursu

-przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Kryteria oceny oferty:

- wykształcenie  i kwalifikacje

- doświadczenie

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -17 oraz w czasie wyjazdów i staży uczniowskich

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- umiejętność pracy na platformie learningowej

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji

 

termin składania ofert: 25.10.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 04.11.2013 r. - 31.03.2015 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Stępień

 

  

Konkurs ofert nr 6

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu" realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

Ogłasza konkurs ofert:

 

Na specjalistę prowadzącego kurs z fizyki w ramach zajęć wyrównawczych

 

Oferta dotyczy:

- opracowania autorskiego programu i przeprowadzenia kursu, zajęć learningowych na dwóch poziomach zaawansowania

- przygotowania projektu wyjazdu studyjnego tematycznego

- przygotowania zestawu pomocy i oprogramowania do zakupu w ramach kursu

-przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Kryteria oceny oferty:

- wykształcenie  i kwalifikacje

- doświadczenie

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -17 oraz w czasie wyjazdów i staży uczniowskich

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- umiejętność pracy na platformie learningowej

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji

 

termin składania ofert: 25.10.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 04.11.2013 r. - 31.03.2015 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Stępień

Konkurs ofert nr 7

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na stanowisko specjalisty prowadzącego kurs „Fotografik”

 

Oferta dotyczy:

- opracowania autorskiego programu obejmującego treści nie realizowane w szkole i przeprowadzenia kursów na dwóch poziomach zaawansowania

- przygotowania projektu staży u pracodawców

- przygotowania zestawu pomocy i oprogramowania do zakupu w ramach kursu wg złożonego wniosku

- przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe specjalistyczne fotograficzne z przygotowaniem pedagogicznym

- doświadczenie w pracy z młodzieżą w szkole ponadgimnazjalnej

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -18 oraz w czasie staży uczniowskich

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji /oferty na dany poziom zaawansowania, cv, dokumentacji potwierdzającej wykształcenie, doświadczenie oraz stopień awansu zawodowego, kserokopii dowodu osobistego i innej wg stanowiska/

 

Dodatkowe informacje:

- komisja konkursowa ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

- komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ogłosi wyniki

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

Konkurs ofert nr 8

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na stanowisko specjalisty prowadzącego kurs „Pierwszej pomocy i BHP”

 

Oferta dotyczy:

- opracowania autorskiego programu obejmującego treści nie realizowane w szkole i przeprowadzenia kursów na dwóch poziomach zaawansowania

- przygotowania zestawu pomocy i oprogramowania do zakupu w ramach kursu wg złożonego wniosku

- przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Wymagania:

- wykształcenie specjalistyczne /wyższe – dotyczy nauczycieli/ z przygotowaniem pedagogicznym

- doświadczenie w pracy z młodzieżą

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -18

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji /oferty na dany poziom zaawansowania, cv, dokumentacji potwierdzającej wykształcenie, doświadczenie, oraz stopień awansu zawodowego – dotyczy nauczycieli, kserokopii dowodu osobistego i innej wg stanowiska/

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych – osobno na kurs pierwszej pomocy lub BHP

- komisja konkursowa ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

- komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ogłosi wyniki

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

 

Konkurs ofert nr 9

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na stanowisko specjalisty prowadzącego kurs „Autoprezentacji i reklamy”

 

Oferta dotyczy:

- opracowania autorskiego programu obejmującego treści nie realizowane w szkole i przeprowadzenia kursu

- przygotowania projektu staży u pracodawców

- przygotowania zestawu pomocy i oprogramowania do zakupu w ramach kursu wg złożonego wniosku

- przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Wymagania:

- wykształcenie specjalistyczne wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

- doświadczenie w pracy z młodzieżą w szkole ponadgimnazjalnej

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -18 oraz w czasie staży uczniowskich

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji /oferty, cv, dokumentacji potwierdzającej wykształcenie, doświadczenie oraz stopień awansu zawodowego, kserokopii dowodu osobistego i innej wg stanowiska/

 

Dodatkowe informacje:

- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

- komisja konkursowa ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

- komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ogłosi wyniki

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

 

Konkurs ofert nr 10

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na stanowisko specjalisty prowadzącego kurs „Prawo jazdy” kat. B – teoria

 

Oferta dotyczy:

- opracowania programu i przeprowadzenia kursów w 2 grupach

- przygotowania zestawu pomocy do zakupu w ramach kursu wg złożonego wniosku

- przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe specjalistyczne z przygotowaniem pedagogicznym

- uprawnienia do prowadzenia kursu prawa jazdy

- doświadczenie w prowadzeniu kursów prawa jazdy

- dyspozycyjność

- możliwość pracy w godzinach 14 -18

- prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców oraz posiadanie placu manewrowego na terenie miasta Pionki

- przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i wystawienie zaświadczenia do egzaminu w WORDzie

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji /oferty, cv, dokumentacji potwierdzającej wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia oraz stopień awansu zawodowego, kserokopii dowodu osobistego/

 

Dodatkowe informacje:

- komisja konkursowa ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

- komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ogłosi wyniki

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień 

Konkurs ofert nr 11

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na stanowisko specjalisty prowadzącego kurs „Prawo jazdy” kat. B – praktyka

 

Oferta dotyczy:

- przeprowadzenia kursu nauki jazdy dla 30 uczestników projektu

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- uprawnienia do prowadzenia kursu prawa jazdy

- pojazd do nauki jazdy

- doświadczenie w prowadzeniu kursów prawa jazdy

- dyspozycyjność

- możliwość pracy w godzinach dostosowanych do uczestników projektu

- posiadanie własnego placu manewrowego na terenie miasta Pionki lub zatrudnienie

w ośrodku posiadającym plac

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji /oferty, cv, dokumentacji potwierdzającej wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, stopień awansu zawodowego – dotyczy nauczycieli, kserokopii dowodu osobistego i innej wg stanowiska/

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

- komisja konkursowa ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

- komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ogłosi wyniki

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

  

 

 

Konkurs ofert nr 12

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na stanowisko specjalisty prowadzącego kurs ECDL

 

Oferta dotyczy:

- przeprowadzenia kursu ECDL w 7 modułach dla grupy uczniów

 

Wymagania:

- wykształcenie specjalistyczne

- doświadczenie w pracy z młodzieżą

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -18

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji /oferty, cv, dokumentacji potwierdzającej wykształcenie i doświadczenie, kserokopii dowodu osobistego/

 

Dodatkowe informacje:

- komisja konkursowa ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

- komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ogłosi wyniki

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień 

Konkurs ofert nr 13

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na zakup pendriwów dla uczestników projektu w ramach zajęć

-

 

Oferta dotyczy:

- zakupu 60 pendriwów 16 GB lub więcej

 

Wymagania:

- cena

- jakość

- szybkość przesyłu danych

- terminowość dostawy

- możliwość dostawy na miejsce realizacji projektu

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 15. 12.2013 r. – 31.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień 

 

 

 

Konkurs ofert nr 14

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na stanowisko specjalisty prowadzącego doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla 16 uczniów

 

Oferta dotyczy:

- przeprowadzenia procesu wsparcia uczestników projektu

 

Wymagania:

- wykształcenie specjalistyczne wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

- doświadczenie w pracy z młodzieżą

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -18

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji /oferty, cv, dokumentacji potwierdzającej wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie, kserokopii dowodu osobistego/

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

- komisja konkursowa ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

- komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ogłosi wyniki

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 15

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach od 01.10.2013 r. do 31.03.2015 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 1.    na stanowisko specjalisty prowadzącego doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 32 uczniów

 

Oferta dotyczy:

- przeprowadzenia procesu wsparcia uczestników projektu w celu wyboru ścieżki zawodowej

            2.    na stanowisko specjalisty prowadzącego doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 12 uczniów                               szczególnie uzdolnionych

 

Oferta dotyczy:

- przeprowadzenia procesu wsparcia uczestników projektu odnośne kariery edukacyjnej i zawodowej

 

Wymagania:

- wykształcenie specjalistyczne wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

- doświadczenie w pracy z młodzieżą

- dyspozycyjność

- umiejętność współpracy w kreatywnym zespole

- możliwość pracy w godzinach 14 -17

- sprawne posługiwanie się technologią informacyjną

- złożenie w terminie wymaganej dokumentacji /oferty, cv, dokumentacji potwierdzającej wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie, kserokopię dowodu osobistego/

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

- komisja konkursowa ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

- komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ogłosi wyniki

 

termin składania ofert: 13.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 02.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 16

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup pomocy dydaktycznych – podręcznik do kursu „Języka angielskiego w fotografii i reklamie” typu „Profesjonalny angielski – marketing”

 - inne podręczniki

- plansze 

- gry dydaktyczne

Oferta dotyczy:

- zakupu  podręczników, plansz i gier dydaktycznych dla grupy nr 1

 

Kryteria oceny oferty:

- ilość oraz atrakcyjność ćwiczeń w formie papierowej i/lub elektronicznej

- cena podręcznika

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 31.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowychinformacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkołyAgnieszka Stępień

 

 

Konkurs ofert nr 17

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu" realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 Ogłasza konkurs ofert: 

 na wyżywienie dla Uczestników Projektu podczas stażu w miejscowościach odbywania staży

Oferta dotyczy:

- Zapewnienia wyżywienia w miejscowościach odbywania stażu dojazdowego np. Radom, Zwoleń, Kozienice

- Cena obejmuje 1 posiłek dziennie

 

Kryteria oceny oferty:

- jakość

- estetyka

- cena

- realizacja w miejscu odbywania stażu przez Uczestników Projektu

- preferowana jest zdrowa żywność i owoce

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 17.02.2013 r. - 30.08.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

 

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 18

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup pomocy dydaktycznych – podręcznik do programu PhotoShop CS6

Oferta dotyczy:

- zakupu 16 podręczników do programu PhotoShop CS6 dla grupy 1 i 2

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- dostosowanie do realizacji kursu w szkole ponadgimnazjalnej

- cena podręcznika

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 31.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

Konkurs ofert nr 19

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

ogłasza konkurs ofert

na zakup programów do kursu komputerowego

1.     Adobe Photoshop CS6 Win Pl

2.    Corel painter 12 en (ptr12iepcen)

3.    CorelDRAWGraph. Suite X5 Spec. Edit.Mini-Box PL

4.    Nikon Capture NX2 (FOTNIKOPR0003)

Oferta dotyczy:

- zakupu 4 programów dla grupy

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- cena programu

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

 

na zakup platformy e-learning

Oferta dotyczy

- zakupu platformy e-learning dla kursów w projekcie

 

Kryteria oceny oferty:

- min. 100 użytkowników

- okres wykorzystania

- bezpłatne szkolenie dla kadry

- cena platformy

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

na świadczenie usługi dojazdu na staże na trasach w zasięgu 50 km od Pionek

Oferta dotyczy:

- świadczenia usługi transportowej – dowóz 46 uczniów /kilka grup/ na staże i powrót po 7 godzinach w terminach ustalonych z pracodawcą w miesiącu lutym oraz lipcu/sierpniu 2014 r.

Kryteria oceny oferty:

- realizacja w ustalonych godzinach

- cena

 na świadczenie usługi transportowej do Warszawy

Oferta dotyczy:

- świadczenia usługi transportowej – dowóz 48 uczniów z opiekunami w ustalonych terminach w miesiącu marcu-czerwcu i wrześniu 2014 r.

Kryteria oceny oferty:

- realizacja w ustalonych godzinach

- cena

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 15.01.2014 r.  wg projektu

oferty proszę kierować na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

 

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

 

Konkurs ofert nr 20

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup programów do kursu j. angielskiego

 1. Adobe Photoshop  Elements 11 Win PL BOX FV
 2. Adobe Photoshop  Lightroom 5 ENG Win Mac BOX v5 KRK
 3. CorelDRAW Graph. Suite X5
 4. Serif Photo Plus X5

 

Oferta dotyczy:

- zakupu 4 programów dla grupy

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- cena programu

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 15.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

 

Konkurs ofert nr 21

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup pomocy dydaktycznych do kursu:Przedsiębiorczość – zarządzanie firmą fotograficzno-reklamową

 1. np. Beata Janik „Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej + CD” – 16 szt.
 2. np. Poradnik fotograficzny. Wydanie Uaktualnionewyd.galaktyka– 16 szt.
 3. np. REKLAMA - Podręcznik dla szkół handlowych, Jolanta Lux, Anna Michalska Wydawnictwo: Adam– 16 szt.
 4. np. Pakiet filmów edukacyjnych „ABC przedsiębiorczości” – 1 pakiet

Oferta dotyczy:

- zakupu 4 programów i pakietu filmów dla grupy 1 i 2

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- cena

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 15.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

 

Konkurs ofert nr 22

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup programów do kursu: Przedsiębiorczość – zarządzanie firmą fotograficzno-reklamową

 1. np . Subiekt Gt
 2. np.  PhotoFiltre Studio
 3. np. Adobe Acrobat XI
 4. np. Absolwent- zakładam firmę na 10 stanowisk  

Oferta dotyczy:

- zakupu 4 programów do kursu

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- cena programu

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 15.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

 

Konkurs ofert nr 23

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup pomocy dydaktycznych – podręczników do Kursu kompetencji matematyczno-fizycznych

 1. np. „Zbiór zadań 1. Matematyka” zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era Marcin Wesołowski – 16 szt.
 2. np. Podręczniki zawierające treści: budowa cząsteczkowa materii, oddziaływania, hydrostatyka i aerostatyka, optyka – 16 szt.

 

Oferta dotyczy:

- zakupu podręczników dla grupy 1 i 2 na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- cena

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 15.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

 

Konkurs ofert nr 24

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup programów do Kursu kompetencji matematyczno-fizycznych

 1. np. Szkoła Ponadgimnazjalna:Fizyka( seria Multimedialne lekcje) eduROM
 2. np. EduRom Szkoła Ponadgimnazjalna  Fizyka  aplikacja podstawowa na 10 stanowisk
 3. np. Program YDP EduROM- Fizyka. Szkoła Ponadgimnazjalna
 4. np. eduROM szkoła ponadgimnazjalna Matematyka

 

Oferta dotyczy:

- zakupu 4 programów do kursu

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- cena programu

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 15.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

Konkurs ofert nr 25

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup pomocy dydaktycznych – podręcznik do języka angielskiego

 

Oferta dotyczy:

- zakupu podręczników dla grupy 2 na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej o tematyce związanej z reklamą, fotografią i biznesem w ramach kursu „ Język angielski w fotografii i reklamie” – 8 szt.

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- dostosowanie do realizacji kursu w szkole ponadgimnazjalnej

- cena podręcznika

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

termin składania ofert: 18.12.2013 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 18.12.2013 r. – 15.01.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 26

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką WdrażaniaProgramów Unijnych a Powiatem Radomskim/Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

ogłasza konkurs ofert na zakup materiałów dydaktycznych dla UP Akademii Talentów – kursu „Komputer w fotografii i reklamie”

 

 1. np. „Cięcie PSD i kodowanie do HTML & CSS”,
 2. np. „Kurs HTML5 zaawansowany”
 3. np. „Kurs Photoshop CS6 esencja”,
 4. np. „Kurs efektowne strony z CSS3”.

Oferta dotyczy:

- zakupu 8 zestawów wymienionych kursów

Kryteria oceny oferty:

- cena kursu,

- zawartość merytoryczna,

- dostosowanie do realizacji kursu w szkole ponadgimnazjalnej,

- możliwość zapłaty z wydłużonym okresem płatności,

- koszt przesyłki,

- szybkość dostawy.

termin składania ofert: 09.02.2014 r.

termin realizacji zamówienia 10.02.2014 r. – 10.03.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub fax. 486128090, lub osobiście /dokumenty/ na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela Dyrektor Szkoły 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

Konkurs ofert nr 27

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką WdrażaniaProgramów Unijnych a Powiatem Radomskim/Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

ogłasza konkurs ofert na zakup komputerowych programów edukacyjnych na rzecz Akademii Talentów – kursu „Komputer w fotografii i reklamie”

 

 1. np. Adobe PHOTOSHOP CS6 PL WIN
 2. np. CorelDRAW Graphics Suite X6 PL

Oferta dotyczy:

- zakupu zestawu 2 programów komputerowych

Kryteria oceny oferty:

- cena programów

- zawartość merytoryczna

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

termin składania ofert: 09.02.2014 r.

termin realizacji zamówienia 10.02.2014 r. – 10.03.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub fax. 486128090, lub osobiście /dokumenty/ na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela Dyrektor Szkoły 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

Konkurs ofert nr 28

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim/Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert na zakup

 1.       Fantomu
 2.       Fantomu dziecięcego

 

Oferta dotyczy:

- zakupu 1 fantomu dla dorosłych i 1 fantomu dziecięcego

Specyfikacja

- Anatomicznie prawidłowe punkty orientacyjne.

- Jednokierunkowy zawór zabezpiecza ćwiczących przed ewentualnością infekcji krzyżowych.

- Wbudowany sygnalizator akustyczny informuje o prawidłowej głębokości ucisku klatki piersiowej.

- Drogi oddechowe otwarte są po odchyleniu głowy.

- Realistycznie unosząca się klatka piersiowa w czasie wentylacji.

- Budowa modułowa umożliwia łatwą wymianę elementów.

- Torba ochronna.

 

Kryteria oceny oferty:

- Cena

- Szybki termin realizacji ok. 14 dni

- Wydłużony okres płatności do 3 miesięcy

- Ilość i jakość  akcesoriów uzupełniających wyposażenie podstawowe

- Koszt przesyłki

 

Dodatkowe informacje:

- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 21.02.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 25.02.2014 r. – 10.03.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

Konkurs ofert nr 29

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach.

 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie projektu

nr UDA-POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim/Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert na zakup pomocy dydaktycznych

do kursu: Przedsiębiorczość – zarządzanie firmą fotograficzno-reklamową

 1. np. Jacek Musiałkiewicz -  „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik” 
  – 16 sztuk
 2. np. Jacek Musiałkiewicz -  „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ćwiczenia”
  – 16 sztuk

Oferta dotyczy:

Zakupu 16 zestawów: podręcznik i ćwiczenia dla grupy 1 i 2, o tematyce związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Kryteria oceny oferty:

- Zawartość merytoryczna,

- Dostosowanie do realizacji kursu w szkole ponadgimnazjalnej,

- Cena

- Koszt przesyłki

- Szybki termin realizacji  10 dni

 

Dodatkowe informacje:

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych - osobno na podręcznik i ćwiczenia

 

termin składania ofert: 16.05.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 19.05.2014 r. – 29.05.2014 r.

 

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 Konkurs ofert nr 30

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie projektu

nr UDA-POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim/Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert na zakup pomocy dydaktycznych do kursu z przedsiębiorczości realizowanego

w ramach zajęć  Akademii Talentów

 „Matematyka i przedsiębiorczość – zarządzanie firmą informatyczną”

 1. np. Jacek Musiałkiewicz -  „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik” 
  – 8 sztuk
 2. np. Jacek Musiałkiewicz -  „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ćwiczenia”
  – 8 sztuk
 3. np. Włodzimierz Markowski – „ABC small businessu 2014”– 8 szt.

Oferta dotyczy:

- Zakupu 8 podręczników o tematyce związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

- Zakupu 8 ćwiczeń o tematyce związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

- Zakupu podręcznika – repetytorium o prowadzeniu small businessu – 8 szt.

Kryteria oceny oferty:

Kryteria oceny oferty:

- Zawartość merytoryczna,

- Dostosowanie do realizacji kursu w szkole ponadgimnazjalnej,

- Cena

- Koszt przesyłki

- Szybki termin realizacji  10 dni

 

termin składania ofert: 16.05.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 19.05.2014 r. – 29.05.2014 r.

 

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

Konkurs ofert nr 31

Konkurs ofert ze względów formalnych realizacji projektu został unieważniony

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 Konkurs ofert nr 32

Konkurs ofert ze względów formalnych realizacji projektu został unieważniony

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Stępień

 

 

Konkurs ofert nr 33

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach.

 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie projektu

nr UDA-POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim/Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług  hotelarskich w Krynicy Zdrój

dla 46 stażystów w dniach 30 czerwca – 11 lipca 2014 r.

 

 

Oferta dotyczy:

- Zapewnienia noclegów w Krynicy Zdrój dla 46 stażystów wraz z opiekunami

- Cena obejmuje nocleg dla 46 UP – dla każdego 10 noclegów

- Zapewnienie miejsc noclegu dla 6 -10 opiekunów

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- Oferta powinna zawierać informację o cenie noclegu /kwota brutto/

- Noclegi dla 46 uczestników projektu w pokojach 2-4 osobowych  z oddzielnymi łóżkami;

- Zapewnione miejsca noclegowe dla ok. 6 - 10 opiekunów

- Ośrodek powinien znajdować się blisko centrum miasta

- W przypadku połączenia usługo hotelarskiej z usługą gastronomiczną - dostosowanie godzin posiłków do realizacji przebiegu stażu

 

Warunki realizacji zadania:

- Wszystkie usługi będą realizowane na podstawie umowy

- Brak możliwości przedpłaty

- Płatność przelewem z wydłużonym okresem płatności, związanym z transzą dofinansowania projektu

- Oferent dostarcza poświadczenie prowadzenia wskazanej działalności

- Usługa powinna być realizowana z dołożeniem należytej  staranności

 

Kryteria oceny oferty:

- Cena

- Oferta zgoda z opisem i warunkami realizacji zadania

 

Dodatkowe informacje:

- Dopuszcza się możliwość rozmieszczenia miejsc noclegowych w 2 obiektach położonych w odległości do 1km d siebie

- Realizacja usługi zależy od miejsc odbywania stażu przez uczestników projektu

 

termin składania ofert: 16.05.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 30.06.2014 r. – 11.07.2014 r.

 

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 Konkurs ofert nr 34

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie projektu

nr UDA-POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim/Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług gastronomicznych w Krynicy Zdrój

dla 46 stażystów w dniach 30 czerwca – 11 lipca 2014 r.

 

 

Oferta dotyczy:

- Zapewnienia wyżywienia w Krynicy Zdrój dla 46 stażystów wraz z opiekunami

- Cena obejmuje całodzienne wyżywienie – 3 posiłki dla 46 UP –10 dni

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- Oferta powinna zawierać informację o cenie wyżywienia /kwota brutto/

- Wyżywienie dla 46 uczestników stażu przez 10 dni

- Ośrodek powinien znajdować się blisko centrum miasta

- W przypadku połączenia usługo hotelarskiej z usługą gastronomiczną - dostosowanie godzin posiłków do realizacji przebiegu stażu

- Preferowana jest zdrowa żywności z owocami, ponadto powiększone porcje

 

Warunki realizacji zadania:

- Wszystkie usługi będą realizowane na podstawie umowy

- Brak możliwości przedpłaty

- Płatność przelewem z wydłużonym okresem płatności, związanym z transzą dofinansowania projektu

- Oferent dostarcza poświadczenie prowadzenia wskazanej działalności

- Usługa powinna być realizowana z dołożeniem należytej  staranności

 

Kryteria oceny oferty:

- Cena

- Oferta zgoda z opisem i warunkami realizacji zadania

 

Dodatkowe informacje:

- Wybór oferty i realizacja usługi zależy od miejsc noclegowych i odbywania stażu przez uczestników projektu

- Wybór oferty odbędzie się po wyborze miejsc noclegowych, preferowane jest wspólne świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej

 

termin składania ofert: 16.05.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 30.06.2014 r. – 11.07.2014 r.

 

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły

 

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

Konkurs ofert nr 35

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach.

 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie projektu

nr UDA-POKL.09.02.00-14-034/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim/Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert:

 

na  przewóz 46 uczniów – uczestników projektu wraz z opiekunami

 

Oferta dotyczy:

realizacji zadania w zakresie dowozu uczniów na trasie: Pionki-Krynica Zdrój dwukrotnie w terminie 30.06./1.07.2014 r. do 12.07.2014 r. w dniach ustalonych ze Zleceniodawcą

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- Oferta powinna zawierać informację o cenie jednorazowego przewozu /kwota brutto/

- Oferta obejmuje dwukrotny dowóz uczniów  z terenu miasta Pionki do Krynicy Zdrój  i z powrotem do m. Pionki

- Dowóz obejmuje 46 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz 7 - 10 opiekunów.

 

Warunki realizacji zadania:

- Dowóz uczniów powinien  odbywać się   zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością

- Brak możliwości przedpłaty

- Płatność przelewem z wydłużonym okresem płatności, związanym z transzą dofinansowania projektu

- Oferent dostarcza poświadczenie prowadzenia wskazanej działalności

 

Kryteria oceny oferty:

- Cena

- Oferta zgoda z opisem i warunkami realizacji zadania

 

Dodatkowe informacje:

- Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

- Oferent musi bezpośrednio dysponować pojazdem o określonej liczbie miejsc

 

termin składania ofert: 19.05.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 30.06.2014 r. – 12.07.2014 r.

 

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 36

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup programów do kursu przedsiębiorczości - Akademia Talentów np:

 1. np. Edu Rom szkoła ponadgimnazjalna. Przedsiębiorczość
 2. np. InsERT - Gratyfikant GT- Rachmistrz – krok po kroku
 3. np. Kodeks pracy po zmianach, E-prawnik 2.0. Umowy i pisma dla twojej firmy
 4. np. Kadry i płace

 

Oferta dotyczy:

- zakupu zestawu programów dla kursu przedsiębiorczości Akademia Talentów o tematyce: rachunkowości, przedsiębiorczości, zakładania firmy, prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna

- cena programu

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 16.06.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 17.06.2014 r. – 24.06.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

Konkurs ofert nr 37

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup programów komputerowych do kursu matematyki, Akademia Talentów np:

 

     1.np.  eduROM Matematyka Szkoła Ponadgimnazjalna - program komputerowy na 1 stanowisko

     2. np. Matematyka oprogramowanie interaktywne do klas 1, 2, 3 szkoły ponadgimnazjalnej YDP

     3. np. Geometria Cabri II plus licencje uczniowskie

     4. np. Geometria Cabri 3D v2 licencje uczniowskie

Oferta dotyczy:

- zakupu programów dla kursu matematyki

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna, dostosowanie do programu szkoły ponadgimnazjalnej

- cena programu

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych - na każdy program osobno

 

termin składania ofert: 20.06.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 23.06.2014 r. – 29.06.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

Konkurs ofert nr 38

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu matematyki, Akademia Talentów

 

Oferta dotyczy:

np. Zakupu materiałów dydaktycznych – 8 sztuk

„np. Matematyka Dlaczego? Zbiór zadań na dowodzenie” wydawnictwo Nowa Era

Autor: Mędrzycka Maria

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna, dostosowanie do treści kursu

- cena zbioru

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 20.06.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 23.06.2014 r. – 29.06.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 39

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu fizyki

 

Oferta dotyczy:

np. Zakupu materiałów dydaktycznych – 16 sztuk

np. „Zrozumieć fizykę” Maturalne karty pracy Część 1 i 2 Zakres rozszerzony szkoła ponadgimnazjalna  wydawnictwo Nowa Era

Autorki: Borgensztajn Joanna, Kakareka Walentyna 

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna, dostosowanie do treści kursu

- cena podręcznika

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 20.06.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 23.06.2014 r. – 29.06.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 

Konkurs ofert nr 40

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup materiałów dydaktycznych do kursu matematyki

 

Oferta dotyczy:

- zakupu 2 zestawów po 8 podręczników  dla kursu matematyki

np."PIERWSZE KROKI I LEKCJE MATEMATYKI Z CABRI II PLUS"

np. "PIERWSZE KROKI Z CABRII 3D"

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna, dostosowanie do treści kursu

- cena podręcznika

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych na 1 podręcznik

 

termin składania ofert: 20.06.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 23.06.2014 r. – 29.06.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 41

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu fotografii – 2 grupy

 

Oferta dotyczy:

- zakupu materiałów dydaktycznych dla 2 grup po 10 uczestników

 

 1. - John Freeman - Fotografia. Nowy wyczerpujący poradnik fotografowania. Od podstaw kompozycji do najdawniejszych                                    technik cyfrowych - 10 sztuk. 
 2. - Keaney Magdalene - Fotografia w modzie – 10 sztuk
 3. - Płyty DVD printable do nadruku – po 100 szt. – 5 opakowań
 4. - Album na zdjęcia, czarne karty, pergaminowane format co najmniej A4 – 20 sztuk
 5. - EPSON Papier photo Premium Błyszczący Klasa Złoto - 255g/m², wymiary 10x15 cm, po 40 sztuk – 20 opakowań
 6. - Kołozeszyt, bok spirala, A4 w kratkę, 80 kartek – 20 sztuk
 7. - Długopis z czarnym wkładem do pisania na śliskiej powierzchni  np. kulkowy automatyczny UNI SXN-101 Jetstream czarny – 20 sztuk.
 8. - Długopis z niebieskim wkładem do pisania na śliskiej powierzchni  np. kulkowy automatyczny UNI SXN-101 Jetstream czarny – 20 sztuk.
 9. - Teczka skrzydłowa z gumką VauPe np. niebieska, szara, czerwona, zielona – 20 sztuk

 

Kryteria oceny oferty:

- zawartość merytoryczna podręcznika, dostosowanie do treści kursu

- cena

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych – osobno na pozycję 1, 2 lub 3 - 9

 

termin składania ofert: 26.06.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 27.06.2014 r. – 30.06.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

 Konkurs ofert nr 42

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup surowców  dla uczestników projektu na potrzeby przeprowadzenia kursu fotografii

 

Oferta dotyczy:

- zakupu surowców  na potrzeby przeprowadzenia kursu fotografii dla 2 grup

 

 1. - Płyty DVD printable do nadruku  po 100 szt. – 2 opakowania
 2. - Płyty DVD w szpuli 100 szt. – 2 opakowania
 3. - Album na zdjęcia, czarne karty, pergaminowane format co najmniej A4 - 2 sztuki
 4. - EPSON Papier photo Premium Błyszczący Klasa Złoto - 255g/m², wymiary 10x15 cm, po 40 sztuk – 2 opakowania
 5. - Papier fotograficzny matowy  Epson format A4 po 50 arkuszy – 2 opakowania
 6. - EPSON Papier fotograficzny Premium błyszczący Klasa Złoto - 255g/m², wymiary 13x18 - 30 arkuszy – 4 opakowania
 7. - Tło fizelina – 4 sztuki
 8. - Tło tzw gnieciuch – 1 sztuka
 9. - Antyrama 29x43 cm z plexi – 50 sztuk
 10. - Antyrama 70x100 – 3 sztuki 
 11. - Ramka Passe-partout, Paspartu, Passe Partout 70x100 – 3 sztuki 
 12. - Sklejka 6,8mm - wymiary 1,5mx1,5m – 5 sztuk                       
 13. - Farba biała akrylowa 0,5l – 6 sztuk
 14. - Folia malarska 4x5m, gruba - 4 sztuki         
 15. - Szklane pojemniki wysokie  - 1kpl                                            
 16. - Balony – 100 sztuk
 17. - Taśma klejącą dwustronna 10m - 7                                         
 18. - Nóż do papieru – 3 sztuki         
 19. - Brystol biały 70x100 - 30         
 20. - Brystol kolorowy 70x100 / różne kolory/– 30 sztuk                 
 21. - Wywoływacz kontrastowy 2l – 2 sztuki                                    
 22. - Utrwalacz uniwersalny 2l – 4 sztuki
 23. - Toner do zabarwiania odbitek pozytywowych, kolor błękitny i czerwony po - 2 sz
 24. - Papier normalny fomaspeed 100 ark – 6 sztuk
 25. - Namiot bezcieniowy 120 cm – 1 sztuka                                   
 26. - Kołozeszyt, bok spirala, A4 w kratkę, 80 kartek – 2 sztuki       
 27.  -Długopis z czarnym wkładem do pisania na śliskiej powierzchni np. kulkowy automatyczny UNI SXN-101 Jetstream czarny – 2 sztuki

 

Kryteria oceny oferty:

- cena

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych – osobno na pozycję 1, 2 lub 3 - 8

 

termin składania ofert: 26.06.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 27.06.2014 r. – 30.06.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 43

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup materiałów dla uczestników staży – 46 uczniów

 

Oferta dotyczy:

zakupu odzieży ochronnej i materiałów dydaktycznych dla 46 stażystów

 1. Odzież ochronna dla stażystów z oznakowaniem, dobrej jakości – 46 sztuk
 2. Długopisy typu np. zenith, dobrej jakości z nadrukiem – 46 sztuk
 3. Zeszyty w kratkę 96 stron, twarda prawa, papier dobrej jakości – 46 sztuk 
 4. Płyty DVD printable do nadruku  po 100 szt. – 2 opakowania
 5. Płyty DVD w szpuli 100 szt. – 2 opakowania
 6. Album na zdjęcia, czarne karty, pergaminowane format co najmniej A4 - 46 sztuk
 7. EPSON Papier photo Premium Błyszczący Klasa Złoto - 255g/m², wymiary 10x15 cm, po 40 sztuk – 2 opakowania
 8. Papier fotograficzny matowy  Epson format A4 po 50 arkuszy – 2 opakowania
 9. EPSON Papier fotograficzny Premium błyszczący Klasa Złoto - 255g/m², wymiary 13x18 - 30 arkuszy – 4 opakowania

 

Kryteria oceny oferty:

- jakość

- cena

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych – osobno na kilka pozycji

 

termin składania ofert: 26.06.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 27.06.2014 r. – 30.06.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 44

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup telewizora

 

Oferta dotyczy:

Zakupu telewizora o przekątnej ekranu min. 50” kompatybilnego z laptopem

 

Parametry techniczne:

- przekątna ekranu co najmniej 50”

- rozdzielczość FullHD

- technologia odświeżania: Clear Motion Rate min. 200 Hz

- inne: Internet, Wi-Fi, DLNAUSB - multimediaUSB - nagrywanieTimeShift, PiP - 1 tuner, Skype - opcjonalna kamera, HDMI x4, USB x3, DVB-T (MPEG-4), DVB-C, Klasa energetyczna: A+
 

Kryteria oceny oferty:

- jakość

- cena

- w zestawie uchwyt i kabel HDMI dł. 2 m

- koszt przesyłki

- szybkość dostawy

 

Dodatkowe informacje:

- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

 

termin składania ofert: 22.09.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 23.09.2014 r. – 30.10.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki, ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 45

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany

przez  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup zestawu materiałów dydaktycznych /surowców dla UP kursu autoprezentacji i reklamy

 

Oferta dotyczy:

zakupu zestawu materiałów dydaktycznych /surowców dla kursu  autoprezentacji i reklamy

 1. Płyty do linorytu A4 – 24 szt.
 2. Płyty do linorytu A5 – 12 szt.    
 3. zestaw 6-ciu dłut  rzeźbiarskich do linorytu – 2 zestawy
 4. Farba drukarska  czarna poj. 250 ml – 3 sztuki
 5. Wałek gumowy miękki 100 mm – 2 szt.
 6. Farby akrylowe 75 ml, 6 kolorów w zestawie (biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny, żółty) – 6 kompletów
 7. Farby akwarelowe 22 ml x 6 kolorów (biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny) – 4 komplety
 8. Farby plakatowe  20 ml x 12 kolorów (biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny, brązowy, jasno zielony, różowy, pomarańczowy, granatowy, jasno brązowy) – 6 kompletów
 9. Brystole A1: kolor czarny – 6 szt., biały – 12 szt., czerwony – 6 szt., niebieski – 6 szt.
 10. Pastele olejne okrągłe, np. renesans pejzaż komplet 12 kolorów –4  komplety
 11. Bloki do farb plakatowych A3 – 3 szt.
 12. Bloki do farb akwarelowych A4 – 3 szt.
 13. Farby do porcelany 6 x 15ml np. marabu (kolory: Sunshine Yellowe, Cherry, Gentian, Apple, Black, White)
 14. Pędzle „szczeciniaki" płaskie 12 sztuk – 1 komplet
 15. Farby do tkanin np. Fevicryl, Pidilite - zestaw 10 x 15 ml – 2 zestawy
 16. Podobrazia malarskie 40 cm x 50 cm – 12 szt.
 17. Podobrazia malarskie 50 cm x 60 cm – 12 szt.
 18. Torba lniana długa czysta  bez nadruku mieszcząca A4 – 12 szt.
 19. Karolina Janiszewska, Jacek Kall - Strategia reklamowa – 1 szt.
 20. Pietraszewski Marian, Dziuk Krystyna, Urbańska Justyna - Testy zawodowe do tech. org. reklamy Wyd. Empi2 – 12 szt.
 21. Czarnecki Adam, Korsak Rafał - Planowanie mediów w kampaniach reklamowych – 1 szt.
 22. Pędzle sobolowy okrągły nr 1, nr 2 – po 6 szt.
 23. 23.  Pisaki do  ceramiki np. Darwi Armerina – kolory: czarny 3 szt., czerwony 2 szt.niebieski 2 szt. – 7 szt.
 24. Pisaki do tkanin np. Textile ART – kolory: granatowy 1 szt., zielony 1 szt., czerwony 1 szt. – 3 szt.
 25. Farby konturowe np. Decorfin Relief Paint Talens kolory: czarny 2szt., złoty 1szt. – 3 szt.
 26. Sztaluga studyjna trójnożna np. 258 - New York – 1 szt.
 27. podłoże ceramiczne typu filiżanka 150 ml, biała gładka, ze spodkiem (pojemność ok. 150 ml, wysokość ok. 8 cm, średnica ok. 7 - 9 cm) – 24 szt.
 28. Tablica suchościeralna typu flipchart magnetyczna np.  MEMOBOARDS, wymiary: min. 104 cm x 67,5 cm, wysokość flipcharta 190 cm – 1 szt.
 29. Blok FLIPCHART kartek 20, Format: 640 x 955 mm lub 650 x 1000 mm, liniatura: gładki – 1 szt.

 

Kryteria oceny oferty:

- jakość

- cena

- szybkość dostawy

- koszt przesyłki

 

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na kilka pozycji

 

termin składania ofert: 25.09.2014 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 26.09.2014 r. – 02.10.2014 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 48/6128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki, ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Stępień

 

Konkurs ofert nr 46

Projekt „Mój zawód gwarancją sukcesu” nr POKL.09.02.00-14-034/13-00 realizowany przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 4 pt. 8 Prawa Zamówień Publicznych oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Radomskim Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

ogłasza konkurs ofert

na zakup cateringu na konferencji podsumowującej

 

Oferta dotyczy: dostawy cateringu podczas konferencji podsumowującej w dniu 20.03.2015 r. dla 50 osób

 

Kryteria oceny oferty:

- menu

- jakość

- estetyka

- cena /20 zł na 1 osobę/

- dostawa na miejsce realizacji projektu

 

termin składania ofert: 13.03.2015 r. do godz. 14.00

termin realizacji zamówienia 20.03.2015 r.

oferty proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub fax. 486128090, lub osobiście na adres: 26-670 Pionki ul. Parkowa 6

dodatkowych informacji  udziela dyrektor szkoły

 

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Stępień

 

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny