"Nauka praktycznych zastosowań oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych w technikum informatycznym realizowana w zagranicznej Spółce" "Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT".

2016/2017

"Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2017/2018

"Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2018/2019

"Zielone na europejskim rynku pracy" realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2019/2020

Od 01 października 2018r. do 30 września 2019r. Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach realizował projekt ”Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” realizowany w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 września 2019r. w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ”Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 18-29 marca młodzież z trzech klas o kierunku: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik obsługi portów i terminali z Zespołu Szkół w Pionkach wzięła udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Leptokarii w Grecji w ramach projektu pt. ”Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” .

W niedzielny poranek grupa 42 uczniów Śniadeckiego, wyłonionych podczas rekrutacji, wyjechała na zagraniczne praktyki zawodowe. Chwile przed wyjazdem były bardzo absorbujące: opiekunowie i pilotka Ania sprawdzali listy, dokumenty, z pomocą uczniów i rodziców pakowali bagaże, sprzęt i prowiant. Atmosfera oczekiwania na to, co nowe i nieznane towarzyszyła wyjeżdżającym i ich rodzicom do ostatnich chwil. Wreszcie młodzież zajęła miejsca i można było ruszać w stronę słonecznej, greckiej Leptokarii.  

15 marca zakończyły się przygotowania naszych uczniów do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, które odbywać się będą w Grecji w dniach 18-29 marca. Są one realizowane w ramach projektu Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach. Równolegle do szkoleń, miały miejsce także przygotowania praktyczne i logistyczne, w ramach których zorganizowano transport czy zakwaterowanie, a także wykupiono dla uczniów i nauczycieli odpowiednie ubezpieczenie.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny