"Nauka praktycznych zastosowań oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych w technikum informatycznym realizowana w zagranicznej Spółce" "Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT".

2016/2017

"Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2017/2018

"Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2018/2019

"Zielone na europejskim rynku pracy" realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2019/2020

Dnia 14. września 2018r. w Zespole Szkól im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie z klas o kierunku technik informatyk oraz fototechnik z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyli dwutygodniowy staż zawodowy w Grecji w miejscowości Leptokaria organizowany w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży”.

Dnia 8. kwietnia 2018r. 37. uczniów z klas o kierunku technik informatyk oraz fototechnik, w tym również fototechnik z innowacją dziennikarską z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wyjedzie po raz kolejny na zagraniczny staż zawodowy do Grecji organizowany w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży” nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102036649. Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny