Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 26 listopada 2021 r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się „Międzymiastowy interaktywny turniej wiedzy o ekonomicznym dziedzictwie Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Jedynymi reprezentantami regionu radomskiego imiasta Pionek byli przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Drużynę z ZIELONEGO pod opieką merytoryczną mgr Jacka Malickiego tworzyli uczniowie  z klasy III IPR w składzie: Mateusz Kacperczyk, Adam Kwaśnik i Igor Ochocki.

Turniej o COP – ie przeprowadzony został w formie Quizspottera. Drużyna z ZIELONEGO ostatecznie znalazła się wśród nagrodzonych, zdobywając 5. miejsce.Organizator konkursu - Muzeum Regionalne wraz ze Spółdzielczym Domem Kultury i Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli, a także Lucjuszem Nadbereżnym – Prezydentem Miasta -ufundowali dla wszystkich uczestników turnieju atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny