Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

   W dniu 03 listopada 2021 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach już po raz dziewiąty odbyły się zajęcia w ramach Akademii Niepodległości IPN. Wśród uczestników spotkania znalazło się czternastu przedstawicieli Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach wraz ze swoim opiekunem – panem Jackiem Malickim. Zajęcia Akademii Niepodległości rozpoczęły się od prezentacji filmu edukacyjnego „Niezwyciężeni” autorstwa pracowników IPN w Warszawie. Następnie prof. Marek Wierzbicki, organizator spotkania, przedstawił udział harcerzy w wojnie polsko – bolszewickiej (1919 – 1921).

Punktem kulminacyjnym spotkania było wystąpienie p. Marka Pietruszki, pracownika IPN z delegatury w Radomiu, który w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Teresa Grodzińska (1899 – 1920 ) jako przykład  udziału harcerstwa w wojnie polsko – bolszewickiej”  w bardzo ciekawy sposób omówił bohaterską postawę harcerzy, w tym reprezentujących region radomski. Odbył się również Konkurs Wiedzy poświęconym tematyce prezentowanej podczas ósmej Akademii Niepodległości. Do rywalizacji przystąpiło trzydziestu dwóch uczestników reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Pionek, wśród nich dwunastu uczniów z ZIELONEGO.  Jury konkursu w składzie: prof. Marek Wierzbicki i p. Marek Pietruszka przeprowadziło test wiedzy w formie „kahoota” w trakcie, którego jego uczestnicy mogli wykazać się wiedzą historyczną, a nade wszystko refleksem. Laureatem i zdobywcą III miejsca został Jakub Wilk z IV IT. Gratulujemy.                                                                                                                            

- Serdecznie podziękowania należą się p. Markowi Wierzbickim i harcerzom ZHR  z Pionek za zorganizowanie, już po raz ósmy Akademii Niepodległości. Uważam, że poznawanie historii Polski stanowi ważny element kształtowania postaw patriotycznych. Połączenie wiedzy historycznej z umiejętnościami informatycznymi oraz szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu pozwoliło młodzieży na bliższe poznanie dziejów naszego państwa w XX wieku, podsumował udział w spotkaniu p. Jacek Malicki – nauczyciel historii z ZS w Pionkach.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny