Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 9 września 2021 r. nad Stawem Górnym w Pionkach odbyły się zajęcia terenowe dla klasy 2 i 3 o profilu technik fotografii i multimediów oraz technik eksploatacji portów i terminali. Zaplanowano zajęcia interdyscyplinarne obejmujące: rozwijanie zainteresowań turystycznych, fotograficznych, językowych, a ponadto poznawanie okolicy i integrację zespołu. Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Ich zadaniem było wyszukanie ciekawych ujęć obiektów, wykonanie zdjęć terenu, pocztówki i filmu, zredagowanie komentarza. Na efekty pracy czekamy z niecierpliwością, a najciekawsze prace wkrótce opublikujemy.

 

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny