Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W środę, 08 września 2021 r., w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców z dyrekcją i nauczycielami szkoły. Podczas oficjalnej uroczystości,którą poprowadziła wicedyrektor Anna Żyła, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie
i zostali oficjalnie przyjęci do społeczności Śniadeckiego. Głos zabrała także dyrektor Agnieszka Stępień, która powitała uczniów i ich rodziców, przedstawiła grono pedagogiczne Zielonego oraz omówiła zasady funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym. Dyrektor Zielonego zaprosiła również rodziców uczniów klas pierwszych na pierwsze, w tym roku szkolnym ,wywiadówki.

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny