Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 1 września 2021 r., w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Uroczystość miała charakter hybrydowy. Uczniowie klas pierwszych  spotkali się z dyrekcją i nauczycielami w sali gimnastycznej. Młodzież klas starszych uczestniczyła w uroczystości w formie zdalnej.

 Dyrektor Agnieszka Stępień powitała zebranych i przedstawiła nowych nauczycieli oraz omówiła zasady funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym.

W swoim wystąpieniu zwróciła się do uczniów klas pierwszych, życzyła im wytrwałości w wypełnianiu obowiązków szkolnych i sukcesów w nauce. Zwróciła uwagę na to, że nadal obowiązują obostrzenia sanitarne związane z pandemią.

Głos zabrał również Piotr Domagała,zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.W swoim wystąpieniu zwrócił się do dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. Życzył wszystkim udanego roku szkolnego 2021/2022.
Od jutra zaczynamy naukę w systemie stacjonarnym. Do zobaczenia na szkolnych korytarzach!

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny