Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2022/2023

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

PRAKTYKI / STAŻE

W dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas I-III Technikum, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach.

Pani dyrektor Agnieszka Stępień powitała zgromadzonych, w swoim przemówieniu podsumowała mijające 10 miesięcy pracy. Gratulowała także wyników w nauce najlepszym uczniom, którzy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Najlepszymi uczniami naszej szkoły są:

-Igor Ochocki z klasy 2ipr, który uzyskał średnią ocen 5,81,

-Mateusz Kacperczyk z klasy 2ipr, ze średnią ocen 5,56,

-Andżelika Nowakowska z klasy 2fp ze średnią ocen 5,20,

- Wiktor Zawadzki z klasy 2ipr ze średnią ocen 5,13,

- oraz Jakub Gadomski (2ipr), Maciej Wnuk (2ipr), Andżelika Grabowska (3fp), Mateusz Fila (3it) ze średnią ocen 5,0.

Serdecznie gratulujemy!!!

Uczniowie ze średnią 5,0 i wyższą stali się kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Starosty Radomskiego.

Pani dyrektor podziękowała nauczycielom, którzy wraz z końcem roku szkolnego zakończyli pracę w Zespole Szkół w Pionkach. 

Podziękowania i życzenia dla uczniów i pracowników Śniadeckiego przekazał także wiceprzewodniczący Rady Rodziców, pan Piotr Domagała.

Do zobaczenia we wrześniu!

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny