Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

Szanowni Państwo,

W dniu 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej w trybie hybrydowym.
Do szkoły zapraszamy wszystkich nowych nauczycieli oraz przewodniczących komisji przedmiotowych z roku 2020/2021.

Dyrekcja Szkoły

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny