Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

Z okazji 230. rocznicyuchwalenia drugiej w świecie konstytucji, jaką była ustawa rządowa z 1791 roku, w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach została przygotowana wystawa upamiętniająca tak wyjątkowe dla narodu polskiegowydarzenie. Obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 maja były okazją do zintegrowania społeczności ZIELONEGO  i stanowiły istotny element wychowania patriotycznego młodego pokolenia.- W naszej szkole tradycją jest organizowanie wystaw poświęconych ważnym rocznicom historycznym. W tym roku szkolnym warto było przeżyć historyczną przygodę oglądając filmy edukacyjne i wczytać się w tekst Konstytucji 3 maja, która okazała się pasjonującą lekcją historii.

Jestem bardzo zadowolony z faktu, iż młodzież Zielonego poważnie potraktowała obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W trakcie przeprowadzonych lekcji uczniowie chętnie oglądali filmy edukacyjne związane z okolicznościami i skutkami uchwalenia Konstytucji 3 maja. Cieszy mnie zaangażowanie młodego pokolenia w działaniach na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej i budzenia uczuć patriotycznych poprzez upamiętnianie święta narodowego na portalach internetowych- mówi organizator „lekcji patriotyzmu”, nauczyciel historii - Jacek Malicki.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny