Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

POŻARNICTWO

Pierwszy tydzień czerwca na obozie szkolno-treningowym w Kręsku na Mazurach.

WYDARZENIA

Uczniowie technikum informatycznego wzięli udział w obchodach Dnia Niepodległości.

GALERIA ZDJĘĆ

W marcu uczniowie kierunku Technik Informatyk odbyli praktyki w Grecji.

GRECJA

30 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Elektronicznych imienia Bohaterów Westerplatte w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów "Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych".
Dyplomy wręczał wicemarszałek województwa mazowieckiego - Rafał Rajkowski. Wśród nagrodzonych byli uczniowie z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach: Marcin Sadowski (kl. III technik informatyk) oraz Igor Ochocki (kl. I technik programista).

Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Chłopcy w roku szkolnym 2019/2020 otrzymają stypendium w wysokości około 5000 zł.

Uczniowie, dzięki otrzymanemu stypendium, będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo uczniowie będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb pracodawców.

Cele ogólne z planów rozwoju zawodowego uczniów w ramach projektu przygotowanych przez stypendystów to: "Poznanie technologii pozwalających na pisanie aplikacji mobilnych na systemy iOS" (Marcin Sadowski) oraz "Poszerzanie wiedzy na temat programowania w teorii, jak i w praktyce przy użyciu różnych środowisk programistycznych" (Igor Ochocki).

Serdecznie gratulujemy!!!

   

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny