Egzamin maturalny

 

Dla absolwentów

Informujemy, że absolwenci mogą składać deklaracje na egzamin w roku szkolnym 2020/2021 także w formie elektronicznej. Prosimy, aby każda osoba, która prześle drogą elektroniczną deklarację, otrzymała potwierdzenie odebrania dokumentu wraz z przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin.

Przykład:  ……………..(nazwa szkoły) potwierdza złożenie deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzony w 2021 r. drogą elektroniczną. Prosimy sprawdzić w OKE w Warszawie, czy ma Pan/Pani obowiązek wniesienia opłaty maturalnej.

Przypominamy, że absolwent ma obowiązek wniesienia opłaty za każdy egzamin, do którego przystępuje po raz trzeci. Obowiązek opłaty dotyczy także osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym- tego samego, który zadeklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do niego.

Matura

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny