Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 05.03.2020 r. wolontariusze z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego zaprezentowali w Przedszkolu nr 3 w Pionkach pokaz pierwszej pomocy. Przedszkolaki wzięły udział  w scenkach, obrazujących udzielanie pierwszej pomocy oraz dowiedziały się, jak przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego. Dzieci były bardzo zainteresowane pokazem. Każde otrzymało plakietkę z numerami alarmowymi.

 

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny