Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 25.02.2020r. w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyły się eliminacje szkolne do XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W konkursie udział wzięło 19. uczniów z klas o profilu Technik Informatyk z innowacją pedagogiczną „Informatyka z pożarnictwem".
W eliminacjach szkolnych „strażacy z Zielonego” musieli wykazać się znajomością organizacji ochrony przeciwpożarowej, środków gaśniczych, wyposażenia technicznego straży pożarnych, taktyki działań gaśniczych oraz prewencji pożarowej.

Do etapu miejskiego, z najwyższą liczbą punktów, zakwalifikowali się: Adrian Karaś (klasa 3it), Adrian Gołąbek (klasa 4it) i Szymon Wilkowski (klasa 4it).
Gratulujemy!!!

Opiekunami młodzieży były: p. B. Maj i p. A. Żyła.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny