Zaproszenie na jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach

Jubileusz 60-lecia

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 25 stycznia 2020 r. w siedzibie Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbyły się sześćdziesiąte pierwsze zawody okręgowe Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym – „Wyzwania społeczne współczesnego świata".Wzięli w niej udział przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach: Mateusz Palka, Weronika Krekora, Igor Ochocki i Wiktoria Krekora. Opiekunem uczniów był Jacek Malicki, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.


W trakcie trwających eliminacji okręgowych odbyło się spotkanie z p. Andrzejem Radzikowskim, Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który wygłosił referat na temat: „Wyzwania społeczne związków zawodowych w Polsce”.
- Obecnie działalność związków zawodowych w Polsce nakierowana jest na walkę o wyższe wynagrodzenia, współpracę wszystkich związkowców bez względu na orientację polityczną i szukania poparcia dla swoich działań w całym społeczeństwie. Jako szef największego związku zawodowego w Polsce będę działał na rzecz prowadzenia ustawy emerytalnej w której to, prawo zagwarantuje możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach płacenia składek dla mężczyzn i 35 latach dla kobiet - podsumował swoje wystąpienie p. Andrzej Radzikowski.
- Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie uczestników olimpiady na szczeblu okręgu mazowieckiego. Mogliśmy rywalizować z najlepszymi i godnie reprezentować Powiat Radomski. Obecna edycja olimpiady była wyjątkowo trudna, a test wymagał precyzyjnych odpowiedzi i wiedzy z kilkunastu różnych dziedzin nauk– stwierdzili uczestnicy olimpiady z Zielonego.
- Serdecznie dziękuje moim uczniom za trud włożony w przygotowanie i intelektualną rywalizację z najlepszymi uczniami województwa mazowieckiego. Szczególne podziękowania kieruję na ręce władz UT- H
w Siedlcach oraz organizatorów na czele z dr hab. Włodzimierzem Fehilerem i dr Joanną Ważniewską za sprawną organizację oraz serdeczną atmosferę w trakcie eliminacji okręgowych XLI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, podsumował udział w olimpiadzie p. Jacek Malicki.

  

 

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny