Zaproszenie na jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach

Jubileusz 60-lecia

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 27 października 2019 roku w audytorium Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Pamięć Nieustająca”.
Organizatorem konkursu była Fundacja „Ostoja przy Wiśle”. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych z całej Polski.


Podczas pobytu w stolicy uczestnicy konkursu mogli zwiedzić Uniwersytet Warszawski, Salę Tradycji Garnizonu Warszawy i Pałac Prezydenta RP.
Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach reprezentowała grupa 23 uczniów. Młodzież wraz z Jackiem Malickim, nauczycielem historii, uczestniczyła w uroczystej zmianie wart i złożeniu wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Miała też zaszczyt wpisać się do księgi pamiątkowej.
Wielką Galę już po raz szósty prowadziła znana dziennikarka telewizyjna Anna Popek. Dla organizatorów konkursu na czele z Joanną Pogórską, Prezesa Fundacji „Ostoja przy Wiśle”, godnym podkreślenia był fakt, że do jury konkursu wpłynęło kilkaset prac.
- Należy pogratulować nauczycielom, dyrektorom szkół oraz władzom samorządowym za pomoc w promowaniu i wspieraniu tak ważnego przedsięwzięcia. Na szczególne uznanie zasługują reprezentanci Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, którzy zdobyli najwięcej głównych nagród i wyróżnień. Z tego powodu otrzymują najwięcej nagród ufundowanych przez Kancelarię Prezydenta III RP Andrzeja Dudę, Prezesa IPN Jarosława Szarka, Fundację „Ostoja przy Wiśle”, Dowództwo Garnizonu Warszawa dowodzonego przez gen. brygady Roberta Głąba oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - mówili organizatorzy konkursu.
Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie z całej Polski, w tym 43 przedstawicieli Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Nagrody główne otrzymało 14 osób: Angelika Świątek – kl. II FP, Weronika Zawadzka - kl. II FP, Paweł Farbiś – kl. II IT, Przemysław Kutkiewicz – II IT, Jakub Wilk – kl. II IT, Szymon Jaworski – kl. II IT,
Kacper Kondej – kl. IV FP, Eryk Konecki – kl. IV FP, Adrianna Machnio – kl. IV FP,Weronika Jagieła- kl. IV FP, Jakub Glimasiński – kl. IV FP, Edyta Kiraga – kl. III FP, Natalia Kiraga - kl. III FP i Marcelina Mazurek - kl. III FP. Ponadto Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach został uhonorowany jedną z trzech głównych nagród w skali ogólnopolskiej. Nagrodę główną, jakim był grawerton i nagrody rzeczowe wręczył osobiście gen. brygady Robert Głąb w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
- Cieszymy się, że otrzymaliśmy nagrody i tytuły laureatek konkursu na szczeblu ogólnopolskim. Uważamy, że warto brać udział w konkursach historycznych, poszerzać swoją wiedzę i mieć możliwość uczestnictwa właśnie w tak wyjątkowych wydarzeniach-zgodnie oceniły swój pobyt w stolicy uczennice klasy IV FP – Anna Zawadzka i Kamila Świątek.
- Nas szczególnie zainteresowała Sala Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa, położonego przy Placu Józefa Piłsudskiego. Wraz z innymi uczestnikami Wielkiej Gali mieliśmy okazję podziwiać paradę wojskową przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Gratulujemy naszemu nauczycielowi p. Jackowi Malickiemu nagrody Prezydenta III RP Andrzeja Dudy, tym bardziej, iż nasz belfer był jednym z dwóch osób wyróżnionych w skali kraju, podsumowali swój pobyt w Warszawie – Szymon Jaworski, Jakub Wilk i Paweł Farbiś z kl. II IT.
- Pragnę serdecznie podziękować Joannie Pogórskiej za organizację znakomitej uroczystości. Jestem wdzięczny Annie Popek za wspaniałą „żywą lekcję dziennikarstwa”, jaką miałem okazję przeżyć wraz ze swoimi uczniami w czasie Wielkiej Gali. Cieszę się z największego sukcesu w historii konkursu i szkoły, gdyż w dotychczasowych siedmiu edycjach 635 uczniów wykonało 343 pracę konkursowe, zaś 136 otrzymało nagrody główne i wyróżnienia. Uczniom ZIELONEGO serdecznie gratuluję wspaniałej pracy, jaką wykonali podczas trwania konkursu, podsumował wyjazd do stolicy p. Jacek Malicki.
ZS Pionki, Jacek Malicki

    

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny