Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 20 września 2019 roku na terenie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego po raz kolejny została przeprowadzona ogólnokrajowa akcja “SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019 r.”
Tegoroczna kampania przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.


Mając na uwadze tegoroczne hasło uczniowie naszej szkoły brali udział w programach, które zachęcały ich do podejmowania działań, dzięki którym ograniczona zostanie ilość wytwarzanych odpadów oraz staną się bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będą zaśmiecać i niszczyć środowiska.

Uczennice klasy 1fp przygotowały prezentację multimedialną pod hasłem „Jak segregować odpady”, uczniowie z kalsy III it - gazetkę szkolną „ Reklamówką mówimy NIE!”. Uczniowie zastosowali informacje dotyczące filozofii Zero Waste. Zero Waste oznacza – „zero odpadów”, „zero marnowania”. Jest to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu.
Życie według idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R
1. refuse (odmawiaj)
2. reduce (ograniczaj)
3. reuse (wykorzystaj ponownie)
4. recycle (recyklinguj)
5. rot (kompostuj)

Dziękujemy wszystkim Uczniom biorącym udział w akcji!

 

 

 

 

 

 

 

 Świata Polska 2019

 


W jubileuszowej 25 akcji „ Sprzątanie Świata” po raz kolejny wzięli udział uczniowie Szkoły Specjalnej działającej przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „ Nie śmiecimy- sprzątamy- zmieniamy” dlatego też przed wyjściem na „Sprzątanie Świata” uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną przygotowaną przez uczennice klasy Ifp pod hasłem „ Jak właściwie segregować odpady?” następnie rozwiązywali quizy i karty pracy związane z właściwym gospodarowaniem odpadami. O to fotorelacja z przebiegu akcji:

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny