Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach została zainaugurowana Akademia Niepodległości IPN. Prace Akademii Niepodległości rozpoczęły się wykładem dr hab. Sebastiana Piątkowskiego z Delegatury IPN w Radomiu. Wystąpienie dotyczyło życia i dokonań Ignacego Jana Paderewskiego - światowej sławy muzyka, a zarazem jednego z Ojców Niepodległości Polski. Spotkanie prowadził prof. dr hab. Marek Wierzbicki z Delegatury IPN w Radomiu.

Honorowym gościem Akademii Niepodległości była p. Magdalena Śladecka, Naczelnik BENo/ IPN Lublin. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Zielone reprezentowało 9. członków Szkolnego Klubu Debat Historycznych: Paweł Farbiś z kl. I IT, Andżelika Grabowska z kl. I FP, Szymon Jaworski z kl. I IT, Wiktoria Michalska z kl. I FP, Bartosz Kołodziejczyk z kl. I IT, Emilia Stachuczy z kl. I IT, Cezary Michalec z kl. I IT, Emilia Węsek z kl. I FP i Mateusz Tomaszewski z kl. I IT. Uczniowie wraz ze swoim opiekunem - mgr Jackiem Malickim otrzymali okolicznościowe indeksy. W ramach Akademii Niepodległości IPN odbył się konkurs wiedzy o bohaterze wykładu. Do rywalizacji przystąpiło 11.uczestników. Laureatami konkursu zostali: Szymon Jaworski z ZS Pionki oraz Ernest Płachta i Igor Kowalczyk - harcerze ZHR z Pionek.
Spotkanie uświetnił też koncert muzyki Ignacego Paderewskiego, Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Karoliny Luks i Marty Tomeckiej, uczennic ze szkoły Muzycznej
z Kozienic.
- Jestem bardzo zadowolony ze zdobycia głównej nagrody w konkursie wiedzy o mistrzu Paderewskim. Udział w Akademii Niepodległości jest dla mnie okazją do aktywnej pracy w Szkolnym Klubie Debat Historycznych, ocenił swój udział w Akademii Niepodległości Szymon Jaworski z kl. I IT.
- Gratuluję Szymonowi zdobycia głównej nagrody w konkursie, zaś pracownikom IPN o/ Radom ciekawej formuły spotkań Akademii Niepodległości, które mają mieć wielki finał w 2021 roku. Dzięki interesującym wykładom i konkursom o kolejnych bohaterach moi uczniowie poszerzą swoją wiedzę historyczną, wykażą się kreatywnym myśleniem oraz z większym zapałem będą uczestniczyć w lekcjach historii, podsumował udział w spotkaniu Jacek Malicki.

  

    

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny