• Kliknij w baner, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swój udział

  • FOTODZIENNIKARZE, POLSAT I TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO

  • Zgłoszenia u p. J. Malickiego

Zaproszenie na jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach

Jubileusz 60-lecia

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 22. czerwca 2018 roku w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
Dyrektor Agnieszka Stępień serdecznie powitała zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Tomasz Kęska – prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSPRP w Pionkach, Marek Konofalski – naczelnik OSP w Pionkach, Ryszard Miękus- kronikarz OSP w Pionkach, Adam Kacperczyk - wicedyrektor Zielonego, Roman Kęska - przewodniczący Rady Rodziców, Marek Bugalski - przewodniczący Rady Szkoły.


Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru ZS, a w tym roku także sztandaru OSP w Pionkach. Uczniowie z klasy IIT złożyli ślubowanie, po którym stali się pełnoprawnymi członkami młodzieżowej drużyny OSP w Pionkach.
W trakcie uroczystości dyrektor Agnieszka Stępień dokonała podsumowania osiągnięć uczniów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w roku szkolnym 2017/2018. Najpierw pogratulowała wspaniałych wyników w nauce tym uczniom, którzy mogą pochwalić się najwyższymi średnimi ocen. W tym roku okazali się nimi:Anna Zawadzka z kl. II FP, Szymon Gola z kl. III IT, Marcin Sadowski z kl. I IT, Dominik Bil z kl. I IT, Milena Seweryn z kl. II FP, Robert Kacperczyk z kl. II IT, Julia Krajewska z kl. III EFP, Krzysztof Chołuj z kl. II IT i Edyta Kiraga z kl. I FP.
Najlepsi uczniowie zostali kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium Starosty Radomskiego. Ponadto pani dyrektor wręczyła 5. uczniom z najwyższymi średnimi karty rabatowe, czyli tzw. Pionkowski Laur Młodzieżowy. Karty uprawniają młodzież do zniżek podczas korzystania z obiektów miejskich i organizowanych imprez.
Agnieszka Stępień podziękowała także za wspaniałe wydarzenia, jakie w tym roku szkolnym miały miejsce w Zielonym. Wśród nich znalazły się następujące imprezy i przedsięwzięcia: Święto Patrona Szkoły,VI Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,Dzień Otwarty Szkoły, praktyki zawodowe w Grecji, obóz szkolno – treningowy w Kręsku na Mazurach, plenery i wernisaże fotograficzne,udział uczniów w Akademii Filmowej,warsztaty dziennikarskie, wyjazdy FotoDziennikarzy do TVP w Warszawie i w Krakowie, Polskiego Radia, Radia ZET, Sejmu RP, współpracy z UMCS w Lublinie.
Dyrektor Zielonego podkreśliła, że w roku szkolnym 2017/18 uczniowie Zielonego biorąc udział w olimpiadach i konkursach historycznych osiągnęli znaczące sukcesy. Opiekunem młodzieży był Jacek Malicki, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Głos zabrał też przedstawiciel rodziców. Roman Kęska pogratulował uczniom i nauczycielom sukcesów i życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.
Dyrektor Agnieszka Stępień podziękowała władzom Starostwa Powiatowego w Radomiu za wspieranie rozwoju Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, Radzie Rodziców za tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym oraz sponsorom Zielonego, którzy finansowo pomagali w organizacji wielu szkolnych przedsięwzięć.
Dyrektor Zielonego wręczyła dyplomy i nagrody książkowe uczniom biorącym udział w przedsięwzięciachartystycznych szkoły. Podziękowała Szkolnemu Klubowi Wolontariatu za bezinteresowną pomoc potrzebującym.
Zgodnie z tradycją po przemówieniach wręczano nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Ostatni dzwonek, ostatnie pożegnania i … czas na wakacje! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2018/2019!

 

  

 


.

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny