Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

Już od ośmiu lat Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku organizuje patriotyczną akcję „Mamy Niepodległą!”. Akcja polega na wypisaniu i wysłaniu lub podarowaniu kartki pocztowej, na której znajdują się motywy związane z dniem 11 listopada 1918 roku.

Z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości organizatorzy akcji przeprowadzili plebiscyt wśród członków klubu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i wybrali trzy motywy patriotyczne, które zostały wydrukowane w łącznej liczbie jednego miliona sztuk. Na kartkach najpierw należało wypisać życzenia, a potem je zaadresować. W tegorocznej akcji „ Mamy Niepodległą!” po raz szósty wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, którzy podarowane kartki zaadresowali i wysłali do instytucji państwowych, samorządowych oraz osób prywatnych. Pomimo pandemii COVID – 19 i ostrego reżimu sanitarnego akcja przyniosła pełny sukces i osoby zainteresowane otrzymały kartki z okazji Święta Niepodległości.

- Serdecznie dziękuję Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, organizatorowi przedsięwzięcia, za przekazanie 450 kart pocztowych, pani Agnieszce Stępień, dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach oraz pani Renacie Wasiłek, nauczycielowi – bibliotekarzowi „Zielonego” za ogrom pracy włożony w sprawne przeprowadzenie akcji oraz godne uczczenie kolejnej ważnej rocznicy historycznej. Jako nauczyciel historii i członek Klubu Miłośników Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku czuję ogromną satysfakcję z faktu, iż „ZIELONE” aktywnie włączyło się w poszerzanie wiedzy historycznej oraz obchody 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam nadzieję, iż udało nam się dotrzeć z życzeniami do wielu osób, podsumował przebieg akcji główny organizator patriotycznej akcji w „Zielonym – Jacek Malicki, belfer historii.

    

   

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny