Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 15.10.2020 roku Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu przeprowadzili akcję charytatywną ,, Szkoło Pomóż i Ty.  Akcja miała na celu wsparcie 23-letniego Błażeja Wołoszczak, który pomimo padaczki lekoodpornej, dzięki wszczepieniu stymulatora nerwu błędnego ma możliwość prowadzenia zwykłego życia nastolatka. Należało kupić „cegiełkę”, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczono na rehabilitację dla chłopca. Koordynatorem akcji była pani Anna Wrześniak.

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny